Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi direktorile
Olga Barabaner

AVALDUS

Palun mind
vastu võtta
klassi õpilaseks alates
Isikukood
Sünnikoht
Kodune keel
Isa ees- ja perekonnanimi
Ema ees- ja perekonnanimi
Elukoht
Rahvastikuregistris registreeritud elukoht
Kontakttelefon
E-maili aadress
Kust asub õppima (kool)
Kinnitan andmete õigsust.
Olen tutvunud kooli kodukorraga ja nõustun.
Õpilase allkiri
Kuupäev