Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi direktorile
Olga Barabaner

AVALDUS

Palun vastu võtta minu poeg/tütar
klassi õpilaseks alates
Õpilase isikukood
Õpilase sünnikoht
Kodune keel
Isa ees- ja perekonnanimi
Ema ees- ja perekonnanimi
Õpilase elukoht
Rahvastikuregistris registreeritud elukoht
Kontakttelefon
Vanemate E-post
Kust asub õppima (lasteaed)
Kinnitan andmete õigsust.
Lapsevanema allkiri
Kuupäev